• Одберете вид на членарина

 • Ваш профил со:Ваш профил со:
 • - Лого или Позадинска слика- Лого или Позадинска слика
 • - Краток опис- Краток опис
 • - Галерија со слики- Галерија со слики
 • - Телефонски броеви- Телефонски броеви
 • - Објава на линк од WEB страна- Објава на линк од WEB страна
 • - Објава на линк од социјални мрежи- Објава на линк од социјални мрежи
 • - Адреса- Адреса
 • - Локација на мапа- Локација на мапа
 • - Области на работа- Области на работа
 • - Кратка биографија за вработени- Кратка биографија за вработени
 • - Можност за контакт на email- Можност за контакт на email
 • - Верзија на англиски јазик- Верзија на англиски јазик
 • - Објава на познавање на странски јазици- Објава на познавање на странски јазици
 • - Посебен URL (advokat.org.mk/VASEIME)- Посебен URL (advokat.org.mk/VASEIME)
 • - Посебен домен (VASEIME.advokat.org.mk)- Посебен домен (VASEIME.advokat.org.mk)
 • Објава на профил на Attorneys.mkОбјава на профил на Attorneys.mk
 • Објава на профил на прва странаОбјава на профил на прва страна
 • Објава на локација на заедничка мапаОбјава на локација на заедничка мапа
 • Објава на профил според област на работаОбјава на профил според област на работа
 • Објава на профил според странски јазициОбјава на профил според странски јазици
 • Објава на профил според градОбјава на профил според град
 • Можност за објава на огласи за вработувањеМожност за објава на огласи за вработување
 • Можност за објава на написиМожност за објава на написи
 • Лиценца за email со 50 Gb просторЛиценца за email со 50 Gb простор
 • Лиценца за WEB диск со 1000 Gb просторЛиценца за WEB диск со 1000 Gb простор
 • Лиценца за онлајн календарЛиценца за онлајн календар
 • Лиценца за други канцелариски апликацииЛиценца за други канцелариски апликации
 • Лиценца за софтвер за видео-конференцијаЛиценца за софтвер за видео-конференција

 • Diamond


 • 10000

  денари/годишно

 • Ваш профил со:
 • - Лого или Позадинска слика
 • - Краток опис
 • - Галерија со слики
 • - Телефонски броеви
 • - Објава на линк од WEB страна
 • - Објава на линк од социјални мрежи
 • - Адреса
 • - Локација на мапа
 • - Области на работа
 • - Кратка биографија за вработени
 • - Можност за контакт на email
 • - Верзија на англиски јазик
 • - Објава на познавање на странски јазици
 • - Посебен URL (advokat.org.mk/VASEIME)
 • - Посебен домен (VASEIME.advokat.org.mk)
 • Објава на профил на Attorneys.mk
 • Објава на профил на прва страна
 • Објава на локација на заедничка мапа
 • Објава на профил според област на работа
 • Објава на профил според странски јазици
 • Објава на профил според град
 • Можност за објава на огласи за вработување
 • Можност за објава на написи
 • Лиценца за email со 50 Gb простор
  за сите вработени
 • Лиценца за WEB диск со 1000 Gb простор
  за сите вработени
 • Лиценца за онлајн календар
  за сите вработени
 • Лиценца за други канцелариски апликации
  за сите вработени
 • Лиценца за софтвер за видео-конференција
  за сите вработени

 • Platinum


 • 5000

  денари/годишно

 • Ваш профил со:
 • - Лого или Позадинска слика
 • - Краток опис
 • - Галерија со слики
 • - Телефонски броеви
 • - Објава на линк од WEB страна
 • - Објава на линк од социјални мрежи
 • - Адреса
 • - Локација на мапа
 • - Области на работа
 • - Кратка биографија за вработени
 • - Можност за контакт на email
 • - Верзија на англиски јазик
 • - Објава на познавање на странски јазици
 • - Посебен URL (advokat.org.mk/VASEIME)
 • - Посебен домен (VASEIME.advokat.org.mk)
 • Објава на профил на Attorneys.mk
 • Објава на профил на прва страна
 • Објава на локација на заедничка мапа
 • Објава на профил според област на работа
 • Објава на профил според странски јазици
 • Објава на профил според град
 • Можност за објава на огласи за вработување
 • Можност за објава на написи
 • Лиценца за email со 50 Gb простор
 • Лиценца за WEB диск со 1000 Gb простор
 • Лиценца за онлајн календар
 • Лиценца за други канцелариски апликации
 • Лиценца за софтвер за видео-конференција

 • Gold


 • 3000

  денари/годишно

 • Ваш профил со:
 • - Лого или Позадинска слика
 • - Краток опис
 • - Галерија со слики
 • - Телефонски броеви
 • - Објава на линк од WEB страна
 • - Објава на линк од социјални мрежи
 • - Адреса
 • - Локација на мапа
 • - Области на работа
 • - Кратка биографија за вработени
 • - Можност за контакт на email
 • - Верзија на англиски јазик
 • - Објава на познавање на странски јазици
 • - Посебен URL (advokat.org.mk/VASEIME)
 • - Посебен домен (VASEIME.advokat.org.mk)
 • Објава на профил на Attorneys.mk
 • Објава на профил на прва страна
 • Објава на локација на заедничка мапа
 • Објава на профил според област на работа
 • Објава на профил според странски јазици
 • Објава на профил според град
 • Можност за објава на огласи за вработување
 • Можност за објава на написи
 • Лиценца за email со 50 Gb простор
 • Лиценца за WEB диск со 1000 Gb простор
 • Лиценца за онлајн календар
 • Лиценца за други канцелариски апликации
 • Лиценца за софтвер за видео-конференција

 • Silver


 • 2000

  денари/годишно

 • Ваш профил со:
 • - Лого или Позадинска слика
 • - Краток опис
 • - Галерија со слики
 • - Телефонски броеви
 • - Објава на линк од WEB страна
 • - Објава на линк од социјални мрежи
 • - Адреса
 • - Локација на мапа
 • - Области на работа
 • - Кратка биографија за вработени
 • - Можност за контакт на email
 • - Верзија на англиски јазик
 • - Објава на познавање на странски јазици
 • - Посебен URL (advokat.org.mk/VASEIME)
 • - Посебен домен (VASEIME.advokat.org.mk)
 • Објава на профил на Attorneys.mk
 • Објава на профил на прва страна
 • Објава на локација на заедничка мапа
 • Објава на профил според област на работа
 • Објава на профил според странски јазици
 • Објава на профил според град
 • Можност за објава на огласи за вработување
 • Можност за објава на написи
 • Лиценца за email со 50 Gb простор
 • Лиценца за WEB диск со 1000 Gb простор
 • Лиценца за онлајн календар
 • Лиценца за други канцелариски апликации
 • Лиценца за софтвер за видео-конференција

 • Bronze


 • 1000

  денари/годишно

 • Ваш профил со:
 • - Лого или Позадинска слика
 • - Краток опис
 • - Галерија со слики
 • - Телефонски броеви
 • - Објава на линк од WEB страна
 • - Објава на линк од социјални мрежи
 • - Адреса
 • - Локација на мапа
 • - Области на работа
 • - Кратка биографија за вработени
 • - Можност за контакт на email
 • - Верзија на англиски јазик
 • - Објава на познавање на странски јазици
 • - Посебен URL (advokat.org.mk/VASEIME)
 • - Посебен домен (VASEIME.advokat.org.mk)
 • Објава на профил на Attorneys.mk
 • Објава на профил на прва страна
 • Објава на локација на заедничка мапа
 • Објава на профил според област на работа
 • Објава на профил според странски јазици
 • Објава на профил според град
 • Можност за објава на огласи за вработување
 • Можност за објава на написи
 • Лиценца за email со 50 Gb простор
 • Лиценца за WEB диск со 1000 Gb простор
 • Лиценца за онлајн календар
 • Лиценца за други канцелариски апликации
 • Лиценца за софтвер за видео-конференција

 

Showing the single result