Како да најдам адвокат?

Ако барате одреден адвокат, впишете го неговото име во полето „Име на адвокат’ и кликнете на копчето НАЈДИ АДВОКАТ.

Доколку не барате одреден адвокат, туку барате адвокат во вашиот град или според област на работа постапете како што е прикажано на сликите подолу.

Одберете го соодветниот град од листата на градови.

Потоа одберете ја соодветната обаст на работа и кликнете на копчето НАЈДИ АДВОКАТ.

Одберете го вашиот адвокат од листата или од мапата на адвокати која ќе се прикаже.

Дополнително, доколку имате потреба можете да го допрецизирате пребарувањето со одбирање на втора или трета област на работа…

… или странски јазици.

Ако ви е потребна дополнителна помош за користењето на страната или незнаете во која област од правото спаѓа Вашиот проблем или прашање, кликнете ТУКА.

И Вие сте адвокат? Кликнете ТУКА за да се зачлените.