Само адвокати со активна членарина можат да напишат напис.